Villfanga aure

Jølsterlia har  eit moderne fiskemottak for pakking og foredling
av den kjende fjellauren frå Jølstravatnet. Her kan du få kjøpt den villfanga Jølstrauren fersk, eller vakumpakka og frosen.

Vi har Jølsteraure på lager store delar av året. Rakfisken vert solgt i november og desember.  Fersk aure pakka i is kan leverast frå 11 august til 15 september.
Auren er og å få kjøpt i enkelte fiskeforretningar rundt om i Norge, b.l.a. hos Knutstad & Holen på Hamar og fleire butikker i Oslo.

Fiske i Jølstravatnet foregår frå 15. april til 15. september, med flytegarnfisket i perioden 10. august til 15. september som hovudsesong. 

Næringsfisket i Jølstravatnet har lange tradisjonar og Jølstraauren er viden kjend for sin gode smak og kvalitet. For kjøp av aure ring Finn Årdal på tlf.: 970 99 454 eller send mail til finn@jolsterlia.no.