Villfanga aure

Jølsterlia har  eit moderne fiskemottak for pakking og foredling av den kjende fjellauren frå Jølstravatnet. Her kan du få kjøpt den villfanga Jølstrauren fersk, eller vakumpakka og frosen.
Les meir...

Rakfisk

Vi lager rakfisk av den flotte villfanga Jølstraauren. På garden har det vore laga rakfisk i 50 år så vi har lang erfaring med dette flotte produktet. Rakefisken er normalt ferdig frå slutten av oktober.
Les
meir...

Jølstravatnet

Jølstringane har til alle tider hausta kvalitetsaure frå Jølstravatnet.  Årleg vert det fiska ca 15 tonn aure i vatnet.  Fagfolk på innlandsfisk meiner at ingen andre vatn i Europa kan måle seg med dette.
Les meir...